Lớp TOEIC VIAGS thầy Quý Tuấn

Thông tin lớp 

Giảng viên: Nguyễn Quý Anh Tuấn – SĐT: 0989.323.777

FB thầy Quý Tuấn : https://www.facebook.com/nguyen.quy.anh.tuan

Group FB của lớp TOEIC: https://www.facebook.com/groups/viags.toeic/

Group FB của lớp Tiếng Anh Căn bản : https://www.facebook.com/groups/viags.english/

1. 10 đề TOEIC phần nghe – Listening Comprehension

Download tại đây

2. 10 đề thi TOEIC phần đọc – Reading Comprehension

Download tại đây

 3. Sách TOEIC STarter

Sách

CD1

CD2

CD3

4. TÀI LIỆU NGỮ PHÁP THAM KHẢO

+ Tài liệu Ngữ pháp Căn bản bằng tiếng Việt

Download tại đây

+ Ngữ pháp Căn bản bằng Tiếng Anh:

Download tại đây